Saç Ekimi


İnsanlar hayatları boyunca kendi görüntülerinin güzelliğine dikkat ederler ve bunlardan en belirgini de saçtır. Her gün saç bakımına dikkat eden insanlar onların güzel görünmesi için uğraşırlar. Ancak doğal nedenler, stres, sıkıntı gibi sebeplerden dolayı saç dökülmeleri meydana gelir. Bu sorunla baş etmenin birçok farklı yöntemi vardır ama en kesin yöntemi saç ekimi işlemidir.

Saç ektirme operasyonlarının tüm yöntemlerinde temel prensipler söz konusudur. Bu prensipler şunlardır:

 • 1. Lokal anestezi ve Saç köklerinin toplanması
 • 2. Kanalların Açılması
 • 3. Köklerin ekilmesi

1. Aşama Lokal anestezi ve Saç köklerinin toplanması

Saç köklerinin alınacağı ve nakledileceği alanların belirlenmesinin ardından donör bölge, mikro iğneler veya özel kremler yardımıyla uyuşturulur. Yaklaşık 5 – 10 dakika aralığında süren uyuşturma işlemi sonrası saç kökleri FUE mikro motorları ile donör bölgeden tekli, ikili veya çoklu gruplar halinde dokularla birlikte tek tek alınır. Alınan saç kökleri sayılır ve özel solüsyonlarda ekim işlemine hazır hale getirilir. Bu aşama ortalama 1 – 3 saat arası sürmektedir.

2. Aşama – Ekim İşlemi İçin Gerekli Kanalların Açılması

FUE saç ekiminde kullanılacak malzemeler, donör bölgeden alınan saç köklerinin kalınlığı, sayısı ve uzunluğuna göre belirlenir. Nakil işleminin gerçekleşeceği alanda saç kökleri için kanallar açılır. Bu aşama, ortalama olarak 45 – 90 dakika arası sürmektedir.

3. Aşama Köklerin ekilmesi

Donör bölgeden alınan saç kökleri solüsyonlardan seçilerek nakil işleminin yapılacağı alandaki kanallara taşınır ve yerleştirilir. Bu işlem tamamlandıktan sonra hastaya PRP uygulaması(deriyi besleyen, yara iyileşmesinde önemli rol oynayan bir işlem) yapılır. Bu aşama toplamda 2 – 3 saatte tamamlanır. Operasyon sonrasında uygulama yapılan alanda enfeksiyon oluşmasını engellemek ve yaraların iyileşmesini kolaylaştırmak amacıyla ertesi gün ekim alanına pansuman yapılır ve kapatılır.

Saç Ekimi Nasıl Yapılır?

Teknolojinin ilerlemesi ile birlikte, günümüzde saç nakli işlemi her zaman olduğundan daha kolay, ve daha efektif bir hal almıştır. Önceki zamanlarda, FUT(Follicular Unit Transplantation – Foliküler Ünite Transplantasyonu) olarak bilinen, saç köklerinin derinin cerrahi işlemle kesilmesi yoluyla kümeler halinde alındığı yöntem, zahmetli olması ve hastalarda kalıcı iz bırakması sebebiyle artık tercih edilmemektedir. Günümüzde saç ekiminde altın standardı FUE(Follicular Unit Extraction – Foliküler Ünite Ekstraksiyonu) olarak bilinen yöntem oluşturmaktadır. İstanbul Hairline’ın da tercihi olan bu yöntemde, saç kökleri donör bölgeden teker teker alınarak, yine ekim yapılacak alana, özel cihazların yardımı ile teker teker nakledilmektedir.

Sapphire FUE

FUE tekniği günümüzde Saç Ekiminde kullanılan en yeni tekniktir. Donör saçlar birkaç saat içinde başın arka kısmından, yani ensenden ve yanlardan bir mikro motor yardımıyla çıkarılır ve baştaki boş ve saçsız bölgelere ekim yoluyla nakledilir. Böylece Saç Ekimi ile şakak bölgesinde bulunan golfler tekrar doldurulabilmekte ve ilerlemiş bir saç dökülmesine çözüm bulunabilmektedir. Aşağıdaki yazımızda sizin için FUE yöntemiyle yapılan ekimin Saç Ekimindeki diğer yöntemlerle karşılaştırıldığında avantaj ve dezavantajlarına ulaşabilirsiniz.

2000’li yıllardan bu yana başarılı bir şekilde uygulanmakta olan FUE; saç köklerinin, vücudun sağlıklı saçların olduğu bir bölgesinden(donör bölge) tek tek alınıp saçın çıkış yönüne ve saç çizgisine uygun olarak saç olmayan bölgeye transfer edilmesi işlemine verilen isimdir. Saç köklerinin genellikle ense bölümü olarak belirlenen donör bölgeden mikro motorlar ile alınıp bekletilmeden ekilecek alana taşınmasıyla gerçekleştirilen FUE yöntemi, saç ekiminde en sık tercih edilen tekniklerin başında gelir. Saç köklerinin şerit halinde çıkarılarak eklenecek yere taşınması sonucu deride iz bırakan ve bu nedenle neredeyse hiç kullanılmayan FUT yöntemine kıyasla FUE saç ekiminde, kesik veya yara izi yaratacak herhangi bir cerrahi müdahale yapılmaz. Lokal anestezi altında uygulanan bir teknik olarak ağrısız ve acısız şekilde tamamlanan FUE saç ekimi, tıraşlı ve tıraşsız olmak üzere iki şekilde yapılabilir.

Saç Nakli Operasyonunun Temel Bilgileri
 • 20 ila 60 yaş arasındaki kişiler saç ektirebilir.
 • Operasyon olacak kişi operasyon öncesi ve sonrası olarak 3 günlük bir süre ayırması yeterlidir.
 • İhtiyaç duyulan kök miktarına göre değişmekle birlikte, operasyon süresi yaklaşık 6 – 8 saattir.
 • Operasyonun tam donanımlı bir hastane ortamında yapılması, olası bir komplikasyonda hemen müdahale edilmesi açısından gereklidir.
 • Bir doktor ve alanında uzman en az 3 kişilik sağlık personeli ile operasyon gerçekleştirilir.
 • Tam sonuçları almak 6 ay ile 18 ay arasında sürmektedir. Yani saçlar operasyon gününden itibaren 18. aya kadar çıkmaya devam edebilir.

Safir Fue Saç Ekimi

Teknolojinin gelişmesiyle birlikte, Saç Ekimi Yöntemlerinde ve saç dökülmesi tedavilerinde her geçen gün yeni gelişmeler ortaya çıkmaktadır.

FUE Saç Ekimi Yöntemi, en yaygın saç ekimi tekniklerinden biridir. FUE Saç Ekimi Yöntemi ile elde edilen doğal sonuçlara ulaşılır. FUE Saç Ekimi Tekniğinde kullanılan Metal Slitlerin (Çelik Slitler) yerine çok değerli maden olan Safirden üretilen özel uçlar kullanılmaktadır. Metal Slitlerin yerine, safir uçlu özel aletler kullanarak doğal sonuçlar bir adım daha öteye taşınmıştır. Bu safir uçlar sayesinde saç köklerinin ekileceği bölgede daha küçük mikro kanallar açarak minimum düzeyde kabuklanma oluşur. Böylece iyileşme daha kısalır.

Safir FUE ile ve Metal Slit ile Yapılan FUE Saç Ekiminin Karşılaştırması

FUE Saç Ekimi Tekniğinin kanal açma aşamasında metal Slit (çelik slit) yerine safirden üretilen özel uçların kullanılmasıdır.

Safir uçla yapılan FUE Saç Ekimi yeni bir saç ekimi tekniği değil, FUE Saç ekimi yönteminde uygulanan bir yeniliktir. Bu safir uçlar sayesinde saç köklerinin ekileceği bölgede daha küçük mikro kanallar açarak minimum düzeyde kabuklanma oluşur. Böylece iyileşme daha kısalır.

Safir uç ile yapılan FUE Saç Ekimi Yönteminde (Follicular Unit Extraction) saç kökleri donör bölgeden, lokal anestezi altında mikro motor aracılığıyla, çapları 0,6 – 0,7 – 0,8 mm arasında değişen mikro uçlar kullanılarak kökler halinde tek tek alınır. Donör bölgeden toplanan saç kökleri FUE yönteminde ekim yapılacak olan bölgedeki açılacak kanallara ekilmelidir.

Saçın çıkış yönü, açısı ve sıklığı açılan kanallar ile doğrudan ilgili oluğu için bu kanalların doğru açılması çok önemlidir. Bu nedenle kanalların açılması aşaması bir operasyonun başarısındaki en önemli aşamadır.

Mikro kanallar en iyi bu özel safir uçlar ile açılmaktadır. Saç kökleri safir uçlarla açılan bu kanallara ekilir. Bu safir uçlar 1,0 -1,3 -1,5 mm arasında, keskin, pürüzsüz ve dayanıklıdır. Safir uçlar açılan küçük kanalların saç kökü boyutunda olmasından dolayı, daha çok kanal açılmakta ve saç kökleri biri birine daha yakın ekilmektedir. Böylece daha doğal saçlara kavuşulmaktadır.

Safir Uç ile Yapılan FUE Saç Ekimi Yönteminin Metal Slit (Çelik Slit) ile Yapılan FUE Saç Ekimine Göre Avantajları:
 • Safir Uç ile Yapılan FUE Saç Ekimi Yöntemiyle saç kökleri daha sık ekilir böylece daha doğal bir görünüm elde edilir.
 • Safir Uç ile Yapılan FUE Saç Ekimi Yönteminde operasyondan sonra görülen ödem daha azdır. Bundan dolayı hastalar operasyon sonrası her anlamda daha konforlu olur.
 • Safir Uç ile Yapılan FUE Saç Ekimi Yönteminde ekim için açılan kanalların metal slite göre daha küçük olmasından dolayı operasyon sonrası doku iyileşmesi metal slite göre daha hızlıdır.
 • Safir Uç ile Yapılan FUE Saç Ekimi Yönteminde saç kökleri kendi boyutlarındaki kanalların içine ekilir. Böylece ekilen köklerin yerinden çıkma ve açı ayarlarının değişme ihtimali yoktur.

DHI Saç Ekimi


Saç ekimi yöntemlerinin en bilinenlerinden, DHI saç ekimiyle, saç diplerinize herhangi bir cerrahi işlem uygulanmaz. DHI saç ekimi tekniğinde uzmanımız, var olan saçınızı özenle koruyarak, dikkatle saç aralarındaki boşluklara odaklanır. Estetik cerrahınızın ana amacı operasyon sonucunda kişinin sık ve doğal saçlara sahip olmasıdır. Klasik saç ekimi teknikleri olan FUE ve FUT tekniklerine oranla, DHI yöntemi operasyon sonrası iyileşme sürecinde çok daha hızlı ve etkindir. En kısa sürede sonuç almak istiyorsanız bu yöntemi seçmelisiniz. Böylelikle günlük yaşamınıza, daha kısa sürede dönebilirsiniz. DHI saç ekimi uygulamasında Choipen (kalem) adı verilen, kalem benzeri özel bir saç ekim aygıtı kullanır. Choipen yöntemiyle saç kökleri tek tek ekilir. Böylelikle en doğal saç ekimi sonuçları elde edilmiş olur.

DHI Saç Ekimi Nasıl Yapılır?

Modern tekno aygıtlarla saç analizi yaptırmanız önceliğiniz olmalı. Bu analizlerde saç telinizin yapısı, niteliği, kalitesi, yoğunluğu, saçın hammaddesi olarak görülen keratin oranı ve kalitesi, kıl diplerinin dayanıklılığı, saçınızın dökülme oranı ve nedenleri araştırılır. Kişi için en uygun olan saç ekim yöntemine karar verildikten sonra saç alımı için donör alınacak – seçilecek bölgenin yoğunluğu ve ekilebilecek greft sayısı hesaplanır.

Operasyona geçmeden önce saçlarınız belli bir uzunluğa gelecek şekilde kesilir; şakaklardan itibaren ön saç bitim çizginizin tasarımı yapılır.

Saç açıklığınız kafanızın üst bölümünün tümünü kaplıyorsa donör bölgeden 4000 ile 7000 arasında saç kökü alınır. Saç foliküllerinin alınacağı donör olan bölgeye, lokal anestezi ya da en güncel anestezi uygulaması olan sedasyon yöntemi uygulanır.

Saç ekimi işlemlerinde genellikle ense saçları donör bölge olarak seçilir. Saç kökleri deriye herhangi bir zarar vermeyecek özel bir aygıtla özen ve dikkatle toplanır. Başkaca yöntemlerden ayrı olarak saçların ekileceği bölgeye herhangi bir istenmeyen delik açılmaz.

Biriktirilen greftlerin içerisinde hem doku, hem de saç kökü bulunduğu için ekime başlamadan önce ayrıştırma işi gerçekleştirilir ve saç kökleri ekime uygun duruma getirilir. Kalem tekniği ile alınan saç greftleri, doku ömürlerinin uzatılması ve olumlu niteliklerinin ve kalitesinin korunması için doku koruyucu bir solüsyon ile tekli, ikili ve üçlü olacak şekilde tasnif edilip bekletilir. Saç foliküllerinin yoğun ışık altında kalmaması ve uygun ısıda bulunması yeni ekilecek olan kökün sağlıklı olması açısından önemlidir.

Ekilecek saç dokularının alınması bittikten sonra saç ekimi yaptıracağınız bölgeye sedasyon uygulaması yapılır. Operasyon işleyişi sürecinde kanal açma işlemi olmadığı için saç ekimi uzmanınız, implanter isimli kalem görünümlü medikal bir aygıtla ekim yapılacak bölgeye yerleştirilir. Ekilecek foliküller yerleştirilirken dikkat edilmesi gereken nokta, greftlerin kalınlıklarına uygun olarak implant kalemlerine bir bir yerleştirilmesidir. Ekim yapılırken işleme önceden planlanmış olan ön saç çizgisi bitiminden başlanır. Kalemlere özenle yerleştirilmiş greftler, saçların doğal çıkış yönlerine ve açılarına uygun olacak biçimde ekilir. Zaten var olan saçlarınız böylece korunarak ekim işleminiz tamamlanmış olur.

DHI Saç Ekimi Sonrası İyileşme Süreci

Saç ekimi yapılıp sona erdikten sonra ekim yapılan bölgede 5-6 gün içerisinde kabuklanmalar görülür. Bu kabuklanmaların iyileşmesi ve dökülmesi yaklaşık yirmi gün sürer. Taze, diri ve yeni saçlarınızın çıkışını görmeniz yaklaşık üç ayı bulur. Tüm ekilen saçlarınızı görebilmeniz ise sevindirici gelişmelerle bir yıl sürer.

DHI Saç Ekimi Avantajları
 • DHI saç ekimi tekniğinde kanal açma uygulaması olmadığından, kafa derinizde oluşacak olan kabuklanmalar çok daha çabuk dökülür ve iyileşir.
 • Diğer saç ekimi yöntemlerinden ayrı olarak ekilecek olan yeni saç folikülleri ekim yapılacak olan bölgeye büyümeye uyarlı olarak yerleştirilir. Böylelikle ekilen saçlarınızın gelişme ve büyüme evresi çok daha güçlü ve daha çabuk gerçekleşir.
 • Saç ekimi anında, saçın gelişiminde gerekli olan yağ bezeleri ve saç kökünün korunmasını sağlayan dış zar, saç kökleriyle birlikte alınarak ekim yapılacak bölgeye uyarlanır.
 • DHI saç ekimi operasyonlarında neşter kullanılmaz. Bu nedenle operasyon anında enfeksiyon kapma olasılığınız oldukça düşüktür. Saçlı kafa derisinde delik açılmadığı için işleyiş ağrısız ve acısız gerçekleşir.
 • Saçlı deriden şeritler halinde deri parçaları alındığı için diğer saç ekimi yöntemlerinde iz kalma varsayımı yüksektir; fakat, DHI saç ekiminde kullanılan özel aygıtlar nedeniyle küçük bir herhangi yara izi bile kalmaz.
 • Yine diğer yöntemlerden farklı olarak DHI saç ekimi yöntemi uygulanırken, donör bölgeden bir bir çıkarılan kökler ekim yapılacak bölgeye hemen geçildiği için çok daha sağlıklı saç köklerine sahip olursunuz.
 • DHI saç ekimi yöntemi diğer yöntemlere göre çok daha fazla kök taşınmasına olanak verir; böylelikle ekim işlemlerinden sonra gür ve yoğun saçlara kavuşursunuz.
 • Olası bir kesim işlemi yapılmadığından saçların çıkma yönü ve açısı doğru saptanır. Bu sayede saçlarınız uzadığında doğal ve estetik görünür.

Kaş Ekimi


Saç ekimi, sakal ve bıyık ekimi işlemlerinde olduğu gibi, kaş ekimi operasyonunda da tercih edilen yöntem FUE’dir.(Follicular Unit Extraction – Foliküler Ünite Ekstraksiyonu) Dünya standartlarında en çok tercih edilen ve en etkili sonuçları veren, herhangi bir cerrahi işlem içermeyen, kalıcı bir yara izi bırakmayan bu basit ve efektif yöntemde, genellikle ense bölgesi olarak belirlenen donör alandan alınan sağlıklı saç kökleri, kaşların çıkmadığı alana tek tek ekilir. Bu işlemde mikro motor adı verilen hassas cihazlar kullanılır.

Kaş ekiminde en önemli noktalardan bir tanesi, ekilecek olan köklerin açısının doğru bir şekilde belirlenesidir. Ekilen kaşların düzensiz ya da ters yönde çıkmasının önüne geçmek adına, ekilecek kökler önceki kaşların doğal çıkış yönü dikkate alınarak nakledilmelidir.

Kaş Ekimi Sonrası Süreç Nasıl İşler?

Kaş ekim işlemini takip eden bir hafta içerisinde ortaya çıkan kızarıklık ve kabuklanmalar, ortalama 2 – 3 hafta içinde geçer. Sonraki üç ay boyunca kaşlar belli aralıklar ile dökülmeye başlar- bu tamamen normaldir. Dökülme döneminden sonra ise kaşlar hızla uzamaya başlar. 7 – 8 aylık bir zaman zarfından sonra, kaşlar en doğal hallerine kavuşur.

Az bir yer kaplıyor olsalar da, kişinin yüzünün görünümünün yanı sıra bakış ve mimiklerini de direkt olarak etkileyen kaşlar, bu özelliklerinden dolayı kişisel ifadenin ve imajın oldukça önemli parçalarıdır. Bu yüzden, çeşitli nedenlerden dolayı ortaya çıkan kaş dökülmesi/seyrelmesi gibi durumlar, insanlar için sonu psikolojik sorunlara kadar varabilen kişisel imaj/özgüven problemlerine yol açabilmektedir. Bu noktada devreye, kaşları daha sık, dolgun ve sağlıklı hale getirmek için tercih edilen etkili bir yöntem olan kaş ekimi operasyonu giriyor.

Tahmin edilebileceği gibi kaşlarını düzenli olarak alan ve bundan dolayı kaş yapılarında incelme, seyrekleşme meydana gelen kadınlarda daha çok tercih ediliyor olsa da, kaş ekimi; dış etkenler, genetik faktörler ya da çeşitli hastalıklardan ötürü kaşlarında seyrelme olan erkeklere de önerilen, ve son derece başarılı sonuçlar veren bir operasyondur.

Saç Mezoterapisi


Mezoterapi saç dökülmesini durduran, incelmiş ve zayıflamış saçların tekrar eski formunu kazanmasına yardımcı olan, yeni saç çıkışlarını destekleyen bir tedavidir. Saçlar için gerekli olan vitamin mineral ve protein bileşiminden oluşan ilaçların saçlı deriye enjekte edilme işlemidir. Mezoterapi saçlı derideki kan dolaşımını arttırdığından, saçların dökülmesini önce yavaşlatır, sonra durdurur ve daha iyi beslenip sağlıklı büyümesini sağlar.

Hastaya kaç seans uygulanacağı, saç muayenesi sonucunda, hastanın dökülme tipine göre, hekim tarafından belirlenmelidir. Haftada bir seans olacak şekilde, tedavi planı oluşturulur. En az 6–8 seans yapılmaktadır.

Saç mezoterapisi yaklaşık 30 dk. sürer. Saçlı deriye 10–15 dk. oksijenli buhar uygulaması yapılır. Buhar uygulaması ile saçlı derinin gözenekleri açılır, temizlenmiş ve gözenekleri açılmış saçlı deriye, mezoterapi cihazı yardımıyla, hastanın dökülme tipine göre hazırlanmış ilaç enjekte edilir, mezoterapi sonrası hasta 24 saat saçlarını yıkamamalı ve herhangi bir ürün kullanmamalıdır. Mezoterapi sonrasında saçlı deride ağrı ve kızarıklık oluşmaz, hasta günlük yaşantısına devam edebilir.

Sakal Ekimi


Sakal ve bıyık kaybı yaşayan hastalarımız için yapılan bir operasyondur. Saçlar gibi, sakal ve bıyık da erkeklerin görünümlerini etkilemektedir ve dökülme sebebinin başında testosteron hormonuna bağlı faktörler bulunmaktadır. Sakal ve bıyık ekimi ile istediğiniz görünüme kavuşabilirsiniz. Sakal ekiminde Micro FUE yöntemi kullanılmaktadır. Donör bölgeden kıl kökleri alınıp, sakal olmayan bölgeye nakil yapılır. Lokal anestezi eşliğinde olduğu için ağrı ve sızı gözlenmemektedir. Operasyondan sonra yara izi oluşmamaktadır. Sakal ve bıyık kaybı yaşayan hastanın donör bölgesi yeterli olduğu sürece ekim işlemi yapılabilmektedir.

Sakal Ekimleri Nasıl Yapılır ?

Sakal ekimlerinde öncelikle yaş sınırı vardır ve en az 18 yaş üstü kişilere sakal ekimi yapılabilmektedir. Çünkü sakalları çıkmamış olan gençlerin bazılarında 18 yaşından sonra dahi sakalları çıkabilmektedir. Bu yüzden bizlerin önerisi sakallarım yok diye acele edilmemesi ve ne olduğu belli olmayan ürün, ilaç vb. gibi saçma sapan şeylerden uzak durulmasıdır. 

Sakalı olmayan bir yetişkinin sakalları ancak ve ancak sakal ekimi ile çıkabilir ve sakal ekimi yapılmadan internette reklamları yapılan ürünlerle sakallar asla çıkmayacaktır. Para buzağı olan ürünlerden bu yüzden kesinlikle uzak durulmalıdır.

Saç – sakal – kaş ve bıyıklar sadece ve sadece kökleri varsa çıkabilir ve uzayabilir. Kıl kökü olmadan kılların çıkması ve uzaması mümkün değildir.

Sakal ekimlerinde öncelikle sakal ekilecek bölge tespit edilir ve ekilecek sakal kök sayısı tespiti yapılır. Sakal ekilecek olan bölgenin çizimlerinin ardından son onaylar alınır ve gerekli sakal ekimi için gerekli kökler saçların ense bölgesinde bulunan sağlıklı saç köklerinden elde edilir. Kök alma işlemleri otomatik fue makineleri ile yapılmaktadır. Otomatik fue makineleri sayesinde alım yapılan kökler hem zedelenmez hemde alındığı bölge olan ense bölgesinde yaraların çok hızlı iyileşmesine olanak sağlamaktadır.

Elde edilen ve ekim için hazırlanan sakal kökleri öncelikle soğutulur ve kök hücreden zengin prp solüsyonu ile kök hücreden zengin olarak köklerin daha sağlıklı olması sağlanır. Bu yöntem ile sakal ekimi sadece tarafımızdan yapılmakta olup kök hücreden zenginleştirilmiş sakal ekimine başlanır.

Sakal ekimin de ekilen her sakal için ekstra özen gösterilir ve her ekim yapılan sakalın çıkması için titizlikle sakal ekimlerinin yapılması sağlanır.  Sakal ekiminde başarılı olmanın ve dikkat edilmesi gereken bir sürü konu vardır ve bizlerde tüm sakal ekimlerinde %100 garanti ile sakal ekimleri yapmaktayız.

Sakal Ekim Fiyatları ve Sunulan Hizmetler Nelerdir ?
 • Sakal ekimi öncesi bilgisayarlı ücretsiz sakal analizi,
 • Sakal ekimi öncesi gerekli kan testleri,
 • Sakal ekiminde tek seansta maksimum sakal ekimi ve tek seansta çözüm,
 • Sakal ekimi sonrası kullanılması gereken medikal ilaçların tamamı,
 • Sakal ekimi sonrası kullanılması gereken medikal şampuanlar,
 • Sakal ekimi sonrası kullanılması gereken özel solüsyonlar,
 • Sakal ekimi sonrası sınırsız kontrol ve destek,
 • Sakal ekimi ile gerekirse bıyık ekimi veya sıklaştırması,
 • Bizimle Temas Kurun

 • Bizimle İletişim Kurun

  İLETİŞİM FORMU

  VEYA

  BİZİ ARAYIN: +90(545)547 66 64